Nyheter i läroplanen

|1/10, 2022

Nyheter i läroplanen

Kunskap i första hjälpen och hjärt-lungräddning kan vara skillnaden mellan liv och död. Från den 1 juli 2022 gäller en ny läroplan för grundskolan, Lgr22. I dessa framgår att elever skall lära sig rädda liv redan från årskurs 4. MilMED ger pedagoger den kunskap som behövs för att sprida livsviktig kunskap! 

Här kan du läsa om våra  instruktörsutbildningar --> ##