Instruktörsutbildning Stoppa Blödningen - STB

 • 4 100 kr

Kursplats: SPF Pelikanen, Viskafors


Artikelnummer: 333
Dela

Större grupper?

Instruktörsutbildningen ger dig kunskapen att utbilda andra i vuxen och barn i att stoppa blödningar. Utbildningen syftar till att öka förmågan att sprida kunskap om agerandet för att stoppa livshotande blödning. Målet är att deltagaren med hjälp av lärandemetoder och kunskapsstöd kan arrangera utbildning för kursdeltagare inom konceptet ”stoppa blödningen”.

Omfattning:

 • Varje kurstillfälle omfattar ca 8 timmar (beroende på innehåll och antal deltagare).
 • Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik. Vi rekommenderar oömma kläder!

Innehåll:

 • Kursen innehåller noggranna förberdelser genom e-lärandematerial om i huvudsak blödningskontroll men också underlag om lärande och simulering.
 • En instruktörsmanual erhålls även för inläsning inför kurstillfället.
 • Deltagare förväntas vara väl förbereda och praktiskt ha övat momenten identifiera blödning, direkt tryck, tourniquet och sårpackning innan kurstillfället.
 • Kursdagen inleds med examination av praktiska färdigheter inom blödningskontroll och deltagarna certifieras som ”användare” i konceptet ”Stoppa blödningen”.
 • Återstoden av kurstiden fokuserar sedan på innehållet i den skriftliga instruktörsmanualen.
 • En grundmall för utbildning av användare och instruktörer i ”stoppa blödningen” presenteras.
 • Deltagarna genomför under kursdagen egna praktiska övningar och utvärderar varandras agerande.
 • Information gällande kursadministration ingår också som del av dagen.

Förkunskaper:

 • Deltagare på instruktörskursen skall ha genomgått grundutbildning i STB eller inhämtat motsvarande kunskap.
 • Deltagaren ska ha tidigare praktisk instruktörserfarenhet samt goda kunskaper i första hjälpen och särskilt kunskap om blödningskontroll. Ett krav för att söka kursen är att deltagaren är väl förtrogen med åtgärder för att praktiskt kunna stoppa en livshotande blödning.

Mål:

 • Namnge traumatisk blödning som en av de vanligaste orsakerna till dödsfall för personer 50 år och yngre.
 • Förklara de grundläggande fysiologiska mekanismerna för cirkulationssvikt vid blödning
 • Tillämpa åtgärder för egen säkerhet vid första hjälpen
 • Identifiera en livshotande traumatisk blödning baserat på flöde och volym av blodförlust
 • Tillämpa åtgärder för att stoppa en livshotande traumatisk blödning
 • Reflektera över ansvarsförhållanden och samverkan mellan professionella och allmänheten vid situationer med livshotande traumatisk blödning
 • Argumentera för vikten av första hjälpen vid katastrofal blödning
 • Exemplifiera vad som kan påverka träningsutfallet för en deltagare.
 • Jämföra bra och dålig träningsmiljö utifrån olika aspekter.
 • Avväga realism och övningssvårighet utifrån deltagares kunskapsnivå.
 • Förklara utbildningskonceptets grundläggande idé, gränsdragningar och hur lärandemål examineras för certifiering.
 • Beskriva innehållet i ett kurstillfälle för användare.

Övrigt:

 • Intyg ingår vid genomförd kurs

Lunch:

Kostnad med 100: - tillkommer.

Anmälan:

Lägg kursen i varukorgen och när du checkar ut i kassan väljer du betalningssättet "Faktura ENBART UTBILDNINGAR"
och fyller i uppgifterna. Fakturan för kursen skall vara betald senast två veckor innan kursdatum.

Vägbeskrivning till Sportfiskeklubben Pelikanen