Köpvillkor

Köpevillkoren gäller köp via milmed.nu.

1. Allmänt

2. Kunduppgifter och säkerhet

3. Avtal och beställning

4. Köp och betalning

5. Priser, prisgaranti och avgifter

6. Leverans och hämtning av försändelser

7. Ångerrätt och Retur

8. Reklamation

9. Garanti

10. Tillämplig lag och tvist

11. Force Majeure

1. Allmänt
1.1. Dessa bestämmelser gäller vid försäljning till konsument av nya varor, huvudsak för enskilt och privat bruk. Avtal gäller mellan Kund och milMED Education AB), org.nr 559236-6651. Alla produkter på milmed.nu kan köpas av både privatpersoner och företag.

1.2. Vi reserverar oss mot eventuella tryck och skrivfel på hemsidan, samt slutförsäljning. En vara som lagts i kassan vid köptillfället sker inga prisförändringar på efter köpet gått igenom.

1.3. Vi vill påpeka att färgerna i våra bilder kan avvika från verkligheten. Beroende på vilken bildskärm du har kan färgåtergivningen och nyansen i bilden komma att se olika ut beroende på dina lokala skärminställningar.

1.4. Bilderna på sidan ägs av milMED eller dess licensgivare. Om bilder önskas användas i andra sammanhang krävs det att ni kontaktar oss för ett medgivande.

2. Kunduppgifter och säkerhet
2.1. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständiga. Kunden ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter.
Vi hanterar person- och kontaktuppgifter i enlighet med The General Data Protection Regulation (mer känd som GDPR). Vid beställning godkänner kunden att vi använder och lagrar kundens uppgifter i vårt system och dessa kommer endast att användas för att ge kunden bästa möjliga service. Det kan handla om att meddela orderstatus, leveransbesked men också informera om kampanjer och nyheter. milMED kommer aldrig sälja kundens uppgifter vidare till en tredje part utan använder dem endast för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot kunden.


3. Avtal och beställning
3.1. För att ditt köp ska gå igenom behöver du acceptera villkoren. Detta innebär att du förbinder dig att följa villkoren och att du tagit del av informationen om personuppgifter. Du samtycker även till användningen av cookies. Ett avtal ingås när du som konsument slutfört ditt köp i kassan. I enskilda fall kan vi neka en beställning.

3.2. I samband med din beställning skickar vi en orderbekräftelse via e-post som bekräftar ditt köp. Observera att din beställning endast kan bekräftas om vi kan fastställa dina uppgifter.

3.3. Genom att slutföra köpet erkänner du betalningsskyldighet för den beställda ordern.

4. Köp och betalning
4.1. Enligt svensk lag, utför vi inte kreditköp till personer under 18 år. Kunder under 18 år måste ha målsmans godkännande.

4.2. Kunden kan betala sitt köp på de sätt som anges på hemsidan. För att läsa mer om de olika betalningsmöjligheterna läs avsnitt Betalning & Leverans.

5. Priser, prisgaranti och avgifter
5.1. Alla våra priser till exklusive moms i startläget och räknat i svenska kronor. Fraktkostnad tillkommer i kassan där du ser ditt totalbelopp för köpet. Inga andra avgifter tillkommer därefter. (För att ändra priserna till inkl moms klicka på momsväljaren högst upp)

5.2. Vi reserverar oss för eventuella slutsålda varor samt eventuella pris-, tryck- och skriftfel. 


6. Leverans och hämtning av försändelser
6.1. milMED ansvarar för att varan är felfri när den lämnat lagret. Risken för varan övergår på kunden när kunden mottagit varan.

6.2. Kunden bör i eget intresse vid mottagandet undersöka om varan eller förpackningen har synliga skador och utan dröjsmål anmäla en sådan eventuell skada till milMED. Kunden bör också inom skälig tid pröva om varan fungerar tillfredsställande. Se avsnitt Reklamation under köpevillkoren på hemsidan

6.3. Om du ska hämta ut din försändelse hos ombud ligger försändelsen kvar i 14 dagar från det att aviseringen mottagits, endast i undantagsfall skickas avisering via vanlig post. För ej uthämtade försändelser debiterar vi dig en avgift motsvarande returfrakten, expeditionsavgift och faktisk hanteringskostnad. Förvaringstid hos postombud kan ej förlängas.

6.4. Vi bevakar alltid din beställning och vid eventuell leveransförsening eller avvikelse utifrån din preliminära leveransvecka ser vi till att meddela dig snarast möjligt med anledning av ny leveranstidpunkt.

7. Ångerrätt och Retur
7.1. Som privatkund har du alltid 14 dagars ångerrätt enligt LODA - Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Ångerfristen börjar löpa från den dag du mottagit varan. Varan behöver returneras i ett oförändrat skick för att du som kund ska få en fullständig kreditering. I vissa fall kan vi ej godta ångerrätt på hygienartiklar, medicintekniska produkter och specialbeställda varor. Exempel på hygienvaror kan vara tex ansiktsmasker, CPAP-utrustning, provtagningsenheter och blodtrycksmätare om plomberingen är bruten. Om du är osäker på om varan du köpt klassas som en hygienartikel ber vi dig kontakta vår kundtjänst. Exempel på specialbeställd vara kan tex vara Stetoskop med personlig prägel eller om varan anpassats speciellt efter kundens önskemål.

Mejla oss på [email protected]

Vi behöver följande information:
a) ordernummer (finns i din orderbekräftelse)
b) ditt namn och kontaktuppgifter
c) antal och namn på de produkter som önskas returneras

milMED skall bekräfta att returen är tillåten och att ångerfristen inte har passerats innan varorna skickas tillbaka. Returen skall ske med spårning via tex PostNord eller som Företagspaket, Returer får inte skickas som postförskott eller frisvar. Notera att vi inte hämtar ut returer som hamnar hos postombud. Kunden står för returkostnaden och har ansvaret för varan till dess den har kommit oss tillhanda.

Returadress:
MilMED AB
Klatebergsvägen 3
511 68 HYSSNA

7.2. Kunden står alltid för returfrakten och den returnerade varan packas och skyddas i sitt originalemballage i lika gott skick som när kunden mottog försändelsen. Varan får heller inte ha varit använd, monterad eller ha bruten plombering.

7.3. Återbetalning sker normalt inom 3-5 bankdagar men senast inom 14 dagar efter att MilMED mottagit meddelandet om utnyttjandet av ångerrätten. Kunden kan dock få vänta till dess att försändelsen kommit åter eller till dess kunden har lämnat bevis på att varan återsänts, det som sker först.
På det belopp som återbetalas har MilMED dock rätt att dra av en summa som motsvarar den värdeminskning jämfört med varans ursprungsvärde om denna värdeminskning beror på att kunden har använt eller begagnat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa egenskaper och funktion.

7.4. Ångerrätten gäller inte företagskunder.

7.5. Retur av vara ska göras på så sätt som beskrivs på hemsidan, se avsnitt Ångerrätt och retur. Du kan också läsa mer på www.konsumentverket.se

7.6. Vid beställningar där en vara påbörjat sin tillverkningsprocess efter kundens specifika önskemål upphör ångerrätten. Efter det att kunden godkänt milMEDs köpvillkor i kassan samtycker också kunden till att milMED påbörjar fullgörandet av beställningen.

8. Reklamation
8.1. Som privatkund har du alltid 3 års reklamationsrätt på varor som inhandlats på milmed.nu

8.2. Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt konsumentköplagen. Kunden ska kontakta kundtjänst inom skälig tid efter det att kunden upptäckt felet. Senast inom 2 månader brukar anses som skälig tid för upptäckt av reklamation.

Se avsnittet Reklamation.
Som privatkund har du alltid 3 års reklamationsrätt på varor som inhandlats på milMED.se. Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt konsumentköplagen. Du som kund ska alltid kontakta MilMED inom skälig tid efter det att du upptäckt felet. Senast inom 2 månader anses som skälig tid för upptäckt av reklamation.
Som konsument ersätts du för eventuella fraktkostnader samt andra kostnader som kan ha uppkommit i samband med reklamationen, tex bensinkostnader, parkeringskostnader, telefonkostnader och liknande. Detta förutsatt att reklamationen är godkänd enligt Konsumentköplagen.
Vid reklamationsärenden följer milMED alltid riktlinjerna enligt Allmänna reklamationsnämnden. (www.arn.se). Du kan också läsa mer på www.konsumentverket.se.

8.2. Observera att färgerna i våra bilder kan avvika ifrån verkligheten. Beroende på vilken bildskärm du har kan nyansen och färgåtergivningen i bilden komma att se olika ut beroende på dina lokala inställningar.

8.3. Vi reserverar oss mot eventuella tryck- och skrivfel på hemsidan. Samt slutförsäljning. Den information som ges i kassan bekräftas vid köpet är det som gäller.

9. Garanti
9.1. milMED erbjuder 1 års garanti på alla våra varor så tillvida inte annat angetts, samt 3 års reklamationsrätt enligt ARNs riktlinjer (www.arn.se).

9.2. Garantin gäller från varans ursprungliga inköpsdatum. Inköpskvitto måste uppvisas för att garantin ska gälla.

9.3. Garantin gäller inte varor som har förvarats eller monterats felaktigt, använts på ett olämpligt eller felaktigt sätt, ändrats eller rengjorts med felaktig rengöringsmetod/produkter.

9.4. Garantin gäller inte om varan har använts i annat sammanhang än för det den är avsedd för.

9.5. Garantin gäller heller inte transportskador eller demoexemplar.

10. Tillämplig lag och tvist
10.1. Vid eventuell tvist så följer milMED riktlinjer och beslut från Allmänna reklamationsnämnden.

10.2. Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska tolkas utifrån svensk lag och avgöras av allmän domstol. Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Eventuell tvist ska lösas av antingen Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR).

Länk till ARN: https://www.arn.se/

Postadress till ARN:
Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Kontaktinformation till den Europeiska kommissionens online-plattform för tvistlösning (ODR)
EU ODR: https://ec.europa.eu/odr

11. Force Majeure
11.1. MilMED ansvarar inte för indirekta förluster som uppstår till följd av den huvudsakliga förlusten eller skadan, till exempel utebliven vinst eller förlorade affärsmöjligheter, eller för underlåtelse att leverera produkterna eller uppfylla några av våra andra åtaganden enligt dessa Köpvillkor där denna underlåtelse beror på omständigheter som ligger utanför vår kontroll (force majeure).
Vår maximala ansvarsskyldighet gentemot dig för eventuella förluster eller skador som uppstår i samband med din beställning på milmed.nu webbplats är begränsad till det totala beloppet för din beställning.

Köpvillkoren är senast uppdaterad  2020-07-24