Sjukvårds-beredskap


Vi erbjuder sjukvårdsberedskap med sjuksköterska och sjukvårdare som har erfarenhet av akut/ambulans eller militär sjukvård. De flesta har även utbildningsuppdrag för oss vilket innebär att de har en djupare kunskap. Vi matchar självklart kompetensen utifrån ert behov. Vi kan även erbjuda risk och konsekvensanalys samt samverka med berörda organisationer och funktioner. Vi har  naturligtvis den utrustning som situationen kräver. Dock utför vi inte ambulanstransporter.

Vi erbjuder:

  • Avancerad första hjälpen
  • Risk och konsekvensanalys
  • Sjukvårdsutrustning
  • Journalföring
  • Diskretion eller full synlighet. Vår personal kan vara fullt synliga eller mer diskreta. Vi tar det ansvar som uppdrag och situationen kräver.

Vi uppfyller samtliga lagkrav enligt HSL och journalföringslagen. Vi har givetvis fullständig patientsekretess

Några uppdragsförslag:

  • Evenemangsberedskap
  • Personskydd (vi erbjuder sjukvårdsberedskap till enskild person eller grupp)
  • Utbildningsuppdrag