Handbok Första Hjälpen

  • 40 kr

Första Hjälpen är ett samlingsnamn för de livräddande insatser du kan göra på en olycksplats och när någon hastigt insjuknar.

Artikelnummer: SRKFH
Dela

Första Hjälpen är ett samlingsnamn för de livräddande insatser du kan göra på en olycksplats och när någon hastigt insjuknar. I handboken Första Hjälpen, utgiven av Svenska Röda Korset får du en fördjupad kunskap om olika skador och hur du bäst agerar i olika situationer.

Vid en olycka är de första minuterna ofta avgörande om den skadade kommer att överleva samt hur allvarliga följderna av olyckan kommer att bli. Genom att vara medveten om vilka insatser du kan göra, ökar sannolikheten för att den fortsatta behandlingen i ambulans och på sjukhus kommer att lyckas.

I boken får du bland annat utökad kunskap om hjärt-lungräddning och hur du använder en hjärtstartare. Du lär dig även skillnaden på hur du utför olika livräddande insatser på vuxna, barn och barn under 1 år.

Du får även lära dig hur du ska agera vid många andra typer av yttre och inre skador där snabb och korrekt hjälp kan vara avgörande. Några vanliga skador som boken går igenom är bland annat: sårskador, brännskador, allergier, skallskador, blödningar, förgiftning, nedkylning samt stick och bett.

Dessutom lär du dig se kännetecknen för en stroke och hur du utför AKUT-testet. Ju fler som kan ge första hjälpen, desto fler liv kan räddas.

Boken Första Hjälpen är tryckt i ett praktiskt A5 format och har 90 sidor.

Utgivare: Svenska Röda Korset