BENEHEART C1A

  • 16 500 kr

BeneHeart C1A är en robust, lättanvänd och snabb hjärtstartare som kan användas på både barn- och vuxna och som dessutom erbjuder två språk.

Artikelnummer: 0654B-XA00001
Dela

BeneHeart C1A är en robust, lättanvänd och snabb hjärtstartare som kan användas på både barn- och vuxna och som dessutom erbjuder två språk. Hjärtstartaren är halvautomatisk.


BeneHeart är utformad för att vara så användarvänlig som möjligt. Utrustningen vägleder användaren genom hjärt-lungräddning (HLR).
Ett pedagogiskt HLR-stöd med takthållare som leder användaren vid hjärt-lungräddning. Volymen justeras automatiskt beroende på omgivande ljudnivåer. Man växlar enkelt mellan läge för vuxen/barn genom en omkopplare. Genom språkknappen växlar man enkelt mellan två konfigurerade språk, svenska/engelska. Hjärtstartaren är robust och ingen väska behövs till hjärtstartaren utifrån dess stabila utformning.


  • BeneHeart genomför självtester varje dag. Om hjärtstartaren inte klarat sin självtest blinkar den rött. Den har IP-klass 55, vilket innebär att det är en robust hjärtstartare, som är damm- och vattenskyddad. Elektroder och batterier har en drifttid stand-by på 4 år vid dagliga självtester. 

Innehåll:
– BeneHeart C1A
– Väggfäste

– D-HLR 2.0
– Elektrodkassett (1)
– Batteri (1)
– Bruksanvisning
– 8 års garanti på hjärtstartaren


Readykit

235 kr