CU Medical I-PAD SP1 batteri

  • 3 290 kr

Detta batteri är av hög kapacitet för din CU Medical I-PAD SP1.

Artikelnummer: 9019088
Dela

Detta batteri är av hög kapacitet för din CU Medical I-PAD SP1.

Hållbarhet

CU Medical I-PAD SP1 batteriet håller ca 5 år i standby, ca 200 stötar eller ca 8 timmars använding av hjärtstartaren i rumstempratur. 

Byte av batteri

  1. Batteriet sätts in på den vänstra sidan av din CU Medical I-PAD SP1. 
  2. Efter du har satt in batteriet så kommer hjärtstartren genomföra ett självtest. 
  3. Efter självtestet och om hjärtstartren är klar för använding så kommer ett O stå på skärmen.

Om ett X står i skärmen så är inte din hjärtstartare redo att användas och vi hänvisar dig först till att titta i hjärtstartarens bruksanvisning. Batteriets status kan avläsas på skärmen.