Pocketmask ViTri

  • 110 kr

Andningsmask av pockettyp, för mun till maskandning. Den är avsedd att användas endast av personer som har fått adekvat utbildning.

Artikelnummer: 21118
Dela

Andningsmask av pockettyp, för mun till maskandning. Den är avsedd att användas endast av personer som har fått adekvat utbildning.
Masken är utrustad med oxygen-anslutning om extra syrgas behöver tillföras och ett resårband som kan fixera masken vid spontanandning.
Levereras komplett med backventil och filter förpackad i ask. Backventilen är utbytbar.

Användningsområde:

Används vid igångsättning av andning vid olycksfall, chock eller annan skada där andning påverkats.
Kan även användas vid utbildning i HLR för att åskådliggöra tekniken vid mun-till-mask andning.
För utbildningsändamål kan det av hygienskäl vara lämpligt att varje kursdeltagare får en egen backventil.

Rengöring:

Masken (men inte backventilen) kan rengöras. Tvätta den noggrant med diskmedel och ljummet vatten.
Dränk därefter masken i en desinfektionslösning i enlighet med lokala hygieninstruktioner för plast.
Ex vis kan perättiksyra, klor eller alkohol användas. Masken kan även diskas i max 90 grader C.
Obs att rengöring med alkohol och/eller hög värme kan för-korta maskens livslängd. Om det finns tecken på skador i materialet skall masken kasseras.