ZOLL AED Plus CPR-D Elektroder

  • 1 786 kr

Zoll CPR-D padz vuxenelektroder med kompressionsstöd

Artikelnummer: 8900-0800-01
Dela

Zoll CPR-D padz vuxenelektroder

Zoll AED CPR-D padz (8900-0800-01) består av två elektroder som är sammanfogade för att underlätta en korrekt placering. I de två elektroderna sitter en integrerad sensor som hamnar på bröstbenet när elektroderna placerats ut. Denna sensor registrerar kompressionernas djup och frekvens. Härigenom aktiveras hjärtstartarens feedbackfunktion. Det innebär att hjärtstartaren kan ge instruktioner under hjärtmassagen t ex “tryck hårdare” eller “bra hjärtkompressioner”.

Elektroderna kan, trots att de sitter ihop, även användas på patienter med större bröstomfång. Elektroderna dras då isär vid den vita, perforerade, linjen mellan krysset och den undre elektroden.

Hållbarhet för Zoll AED CPR-D padz

Zoll AED CPR-D Padz har en hållbarhet på ca 5 år. Rådet är att byta ut elektroderna samtidigt som lihiumbatterierna byts ut. Båda dessa har en hållbarhet på 5 år. Hållbarheten för elektroderna är avhängig från det gel som sitter på dem. Detta gel torkar ut med tiden och användande av elektroderna efter att hållbarhetsdatum passerats kan leda till negativa konsekvenser vid en återupplivning. Se därför alltid till att du har en oöppnad elektrodförpackning ansluten till din hjärtstartare och för vilken hållbarhetsdatumet inte har passerats.

På Zoll AED Plus kan lappen med elektrodernas hållbarhetsdatumet stickas ut genom hjärtstartarens lock. På detta sätt kan du alltid lätt kontrollera hållbarhetsdatumet på elektroderna utan att behöva öppna hjärtstartaren.

Elektrodernas egenskaper och användande

Egenskaper:

  • Pre-connected
  • Självhäftande
  • Latexfria
  • Utrustade med en CPR-D sensor
  • ca 5 års hållbarhet
  • Förvaras i en temperatur från  0°C och upp till 50°C
  • Elektrodkabelns längd: 1,10 m

Användande vid barn:

För barn mellan 1 och 8 år eller med en vikt under 25 kg finns särskilda barnelektroder framtagna. Så snart som dessa ansluts till hjärtstartaren så reduceras stötvolymen och hjärtstartaren växlar över till barnläget. Letar du efter barnelektroder? Dessa kan du finna här ZOLL barnelektroder

Anpassade för: 

  • Zoll AED Plus
  • Zoll AED Pro