Svalgtub

  • 10 kr

En svalgtub är en medicinteknisk produkt som används för att upprätthålla en fri luftväg. Svalgtuben förhindra att övre luftvägen obstrueras.


Artikelnummer: 154
Dela

En svalgtub är en medicinteknisk produkt som används för att upprätthålla en fri luftväg. Svalgtuben förhindra att övre luftvägen obstrueras. Svalgtubens funktion är att skapa en kanal genom att trycka undan mjukdelarna i farynx. I samband när en person sjunker i medvetandegrad finns en stor risk att luftvägen faller samman och andningsförmågan försvåras. För att en oral svalgtub skall kunna användas krävs det att personen är djupt medvetslös[ Svalgtuben används främst inom akutsjukvården samt inom anestesin. Det är ett medicinteknisk hjälpmedel som kräver en bedömning av patientens luftväg då risker finns med hjälpmedlet i form av obstruktion, skador på mjukdelar, tänder samt utlösande av svalgreflexer.

Finns i följande modeller
Svalgtub Nr 0 Svart 60 mm
Svalgtub Nr 1 vit 70 mm
Svalgtub Nr 2 grön 80 mm
Svalgtub nr 3 gul 90 mm
Svalgtub Nr 4 Röd 100mm
Svalgtub Nr 5 Orange 110mm